Egyházközségünk támogatásaEgyházunk gazdálkodás szempontjából úgy működik, mint egy független társadalmi szervezet, vagy egy család. Tehát az egyházközség fenntartása alapvetően a tagjaira hárul.
Az egyházközség bevétele a hívek részéről befizetett egyházközségi hozzájárulás, a hívek templomi adományai, egyéb külső támogatások és a stóladíjból a templomnak járó részből tevődik össze. A kiadások a templom, a kápolna és a közösségi terem, egyházközségi iroda épületének költségei, karbantartási költségek, a parókus, a segédlelkész és alkalmazottak nagyon szerény fizetése, a közösségépítés költségeihez való hozzájárulás, irodaszerek. Az egyházfenntartás (avagy ahogy sokszor köznyelvben egyházadónak nevezzük) kifejezi azt, hogy a hívek felelősséget vállalva közösségükért hozzájárulnak az Egyház működéséhez. A parókia, a templom, a kápolna, a papjai abból élnek, amit a hívek adnak. Vagyis egyházközségünk léte, működése a közösségünkhöz tartozó görögkatolikus híveken múlik.


Bár az általános gazdasági helyzet továbbra sem túl kedvező, mégiscsak az Egyházunk ügye rajtunk múlik, aki teheti tegyen érte: „Aki pedig magot ad a magvetőnek és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét” (2Kor 9, 10) Egyházmegyénkben a 2069/2002. számú püspöki leirat határozza meg az egyházfenntartás mértékét az alábbi módon: „2003. január 1-től az önálló keresettel (fizetés, nyugdíj, segély stb.) rendelkező személyek a nettó jövedelmük egy százaléka, de legkevesebb évi háromezer-ötszáz forint legyen.” Tehát akinek pl. havi 60 ezer forint a nettó keresete, annak egy évben a hozzájárulása 7200 forint lenne. Természetesen Egyházfenntartás fizetése történhet több részletben (havonta, negyedévente, félévente) is, habár nagyon fontos lenne az év első részében, mert a napi kiadásokat ebből fedezzük, s a közösségünknek minimálisak a tartalékai. A befizetés történhet átutalással: OTP 11707024-20333546, postautalványon (sárga csekk)- Budapesti Görög Katolikus Egyházközség 1074 Budapest Rózsák tere u. 10., vagy befizethetik a sekrestyében készpénzben. Az Egyház mi vagyunk, akik együtt sírunk, együtt nevetünk, ezért a működtetés anyagi feltételeinek megteremtése a mi feladatunk, sőt Isten előtt közös felelősségünk. Ezt az érzést erősíti bennünk Anyaszentegyházunk 5. parancsa: „Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!” Együttműködésüket előre is köszönjük!

                  az egyházközség parókusa, Képviselőtestülete és munkatársai


Hogyan támogathatjuk az egyházközség működését?

 

I.            Egyházközség közvetlen támogatása

 

Éves egyházfenntartással

Adománnyal

 

Támogatását a sekrestyében készpénzzel, vagy az egyházközség bankszámlájára történő utalással vagy sárga csekkel történő befizetéssel juttathatja el

 

Budapesti Görögkatolikus Egyházközség, OTP Bank 11707024-20333546

 

 

II.         Egyházközség alapítványának támogatása

 

Személyi jövedelemadó 1 százalékával

Alapítványi befizetéssel, mely az alapítvány bankszámlájára való utalással vagy sárga csekkel történhet

 

Szent Jozafát Alapítvány

számlaszám: OTP Bank 11707024-20310459

adószám: 19672270-1-42

 

 

A sárga csekkeket a templom hátsó padsorában lehet találni.

 

 e-mail: info@gorkatpest.hu © szerkeszti: Ulicsák Szilárd 2013