Levente atya beszédei - 2014 nagyböjtjétől kezdve


Vajhagyó vasárnapon

Nagyböjt első vasárnapján

Nagyböjt második vasárnapján

Nagyböjt harmadik vasárnapján (Kereszthódolás vasárnapja)

Nagyböjt negyedik vasárnapján

Nagyböjt ötödik vasárnapján

Dr. Ivancsó István atya első lelkigyakorlatos elmélkedése

Dr. Ivancsó István atya második lelkigyakorlatos elmélkedése

Dr. Ivancsó István atya harmadik lelkigyakorlatos elmélkedése

Feltámadás éjszakáján

Húsvét vasárnapján

Húsvét második napján

Kenethozó asszonyok vasárnapján

Szamariai asszony vasárnapján

Elsőáldozás vasárnapján

A Niceai Zsinat atyáinak vasárnapján

Pünkösd vasárnapján

Pünkösd utáni 3. vasárnapon

Gadarai megszállott vasárnapján

A két vak meggyógyítása

Jézus a vizen jár

A gazdag ifjú története

A gonosz szőlőművesek

Szent Kereszt felmagasztalása

Szent Kereszt ünnepzárás

A pogány asszony lányának meggyógyítása

A csodálatos halfogás

A naimi halott feltámasztása

A magvető 1. rész (2013-ból)

A magvető 2. rész (2014-ből)

A dúsgazdag ember és a koldus Lázár

A gadarai ördöngős

Az irgalmas szamaritánus

Az esztelen gazdag

A király lakomája

Karácsony éjszakáján

Karácsony napján

A betlehemi gyermekgyilkosságok

Vízkereszt előtti vasárnapon

Vízkereszt utáni vasárnapon

Zakeus vasárnapján

A vámos és farizeus vasárnapján

Tékozló fiú vasárnapján

Húshagyó vasárnapon

Az igazhitűség vasárnapján

Tamás vasárnapján

A bátor kenethozók

Édesanyák Napján

A vakon született meggyógyítása

Pünkösd előtt az imádságról elmélkedve

Pünkösd 2015

Minden Szentek vasárnapján

A Meghívás

Ne aggódjatok!

A százados hite

A gadaraiak megszabadítása

A béna meggyógyítása

Vakok és látók

A csodás kenyérszaporítás

Vízen járás

Rend és rendetlenség

Irgalmas Istenünk

Parancs és Lélek - a gazdag ifjú

A gonosz szőlőbérlők

A szeretet törvénye

Péter és a nagy fogás

Remény Naimban

A Magvető

A gazdag

A megszállott

Jairus és lánya

Még az éjjel…

A hetedik napon

A 10 leprás meggyógyítása

Karácsonyi készület

Karácsony éjjelén - 2015

István és a Szent Család

Hegyek és völgyek

A Gonosz és Zakeus - a vágyakozás vasárnapján

A tékozló fiú

Húshagyó vasárnap - 2016

Vajhagyó vasárnap - 2016

Kereszthódolás vasárnapján

A Zebedeus fiak

Virágvasárnap és Lázár feltámasztása

Az emmauszi tanítványok - Húsvét 3. napján

Tamás vasárnapján - 2016

Kenethozók vasárnapja - 2016

Anyák napja - 2016

Mennybemenetel - 2016

Főpapi ima

Pünkösd - 2016

Soltész Miklós búcsúztatása

Pünkösd hétfő - 2016 - a Szentháromság ünnepén

Pünkösd utáni vasárnap - Mindenszentek

Gond és aggódás

Ördögűzés Gadarában

A béna meggyógyítása

A kenyérszaporítás

Jézus a vízen jár

A holdkóros fiú meggyógyítása

Legyetek irgalmasok!

A gazdag ifjú - 2016

Kevésből sok - a talentumok

Öröm és szomorúság - a királyi mennyegző

Szent Kereszt felmagasztalása előtti vasárnap

Mag és termés

Szeressétek ellenségeiteket!

Lázár a szegény

Jairus lánya

A világ okosa

A hetedik napon

Márta

Valaminek híjával vagy!

10 leprás

Meghívó a mennyegzőre

Karácsonyi készület

Karácsony éjjelén - 2016

Karácsony ünnepi liturgián

Mária istenanyasága

Szilveszteri hálaadás

Vízkereszt után

A vak kiáltása

Zakeus vágya

Vámos és farizeus - 2017

A tékozló fiú - 2017

Vajhagyó vasárnap - 2017

Húshagyó vasárnap - 2017

Nagyböjt 1. vasárnapján - 2017

Nagyböjt 2. vasárnapján - 2017

Nagyböjt 3. vasárnapján - 2017

Nagyböjt 4. vasárnapján - 2017

Nagyböjt 5. vasárnapján - 2017

Virágvasárnap - 2017

Nagypéntek - 2017

Nagyszombat - 2017

Feltámadás éjjelén

Krisztus feltámadt!

Húsvét másodnapján

Jézus végrendelete - Tamás vasárnap

Kenethozók

A szamariai asszony

Áldozócsütörtök

Elsőáldozás - 2017

Jézus főpapi imája

Pünkösd ünnepén - 2017

Veszteglő életből gyümölcsök - Lk. 5, 1-11

Tévedések a szeretetről - Lk. 6, 31-36

A Magvető (2017) - Lk. 8, 5-15

A gazdag és Lázár (2017) - Lk. 16, 19-31

A megszállottság jegyei - Lk. 8, 26-39

Szeresd felebarátodat! - Lk 10, 25-37

Életleltár -  Lk 12,16-21

Az Élet napja - Lk 13, 10-17

Ősatyáink - Lk 14, 16-24

Józseffel a titok előtt - Mt 1, 1-25

Karácsony éjjel

Karácsony napján (2017) - Mt 2, 1-12

A megmentett Isten - Mt 2, 13-23

Krisztussal az engedelmesség útján - Mt 2, 13-23

Hálaadás (2017. Szilveszter)

Vízkereszt (2018) - Mt 3,13-17

Kísértés és bűn - Mt 4, 12-17

Zakeus felemelkedése - Lk 19, 1-10

Vámos és farizeus a templomban - Lk 18, 10-14

A tékozló fiú (2018) - Lk 15, 11-32

Az ítélet - Mt 25, 31-46

A megbocsátás vasárnapján - Mt 6, 14-21

Nagyböjt első vasárnapján (2018) - Jn 1, 43-51

Nagyböjt második vasárnapján (2018) - Mk 2, 1-12

Nagyböjt harmadik vasárnapján (2018) - Mt 8,34 - 9,1

Nagyböjt negyedik vasárnapján (2018) - Mk 9,17-31

Nagyböjt ötödik vasárnapján (2018) - Mk 10,32b - 45

Nagypéntek

Húsvét hétfő

Húsvét kedd

Tamás vasárnap (2018) - Jn 20,19 - 31

A szamariai asszony (2018) - Jn 4,5-42

A vakonszületett (2018) - Jn 9,1,38

Már nem és még nem… - Jn 17,1-13

A Szentlélek eljövetele - Jn 7,37-52, 8,12

Minden szent - Mt 10,32-33,37-38, 19,27-30

Elsőáldozás - 2018

Gond és aggódás - Mt 6,22-33

Csak egy szóval mondd… - Mt 8,5-13

Keresztelő Szent János születése - Lk 1,1-25,57-68,76,80

A két vak és a néma gyógyítása - Mt 9,27-35

A kenyérszaporítás - Mt 14,14 - 22

Illés próféta - Lk 4,22-30

Jézus a vízen jár - Mt 14,22-34


 e-mail: info@gorkatpest.hu © szerkeszti: Ulicsák Szilárd 2013