Szent Jozafát Alapítvány


A Budapest Rózsák terei egyházközség működését támogató Szent Jozafát Alapítvány 1991-ben jött létre. Az Alapítvány névadója Szent Jozafát vértanú püspök volt, aki a katolikus egyházzal való egység tartása miatt halt vértanú halált az 1600-as években.

 

Az alapítvány célja:

   a görögkatolikus egyház budapesti jelenlétének, az egyházközség hívei és a működési területén lakó emberek anyagi, szellemi és lelki támogatásának biztosítása,

   a görögkatolikusság speciális hagyományai ápolásának támogatása,

   az egyházközség ifjúságának keresztény életmódhoz méltó szellemi, lelki és testi nevelésének támogatása,

   a parókia és a templom személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

   a görögkatolikus liturgia ápolásának támogatása,

   a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye céljainak támogatása,

   minden egyéb, már meglevő vagy a későbbiekben elhatározásra kerülő egyházközségi cél megvalósulásának anyagi, szellemi támogatása.

 

Az alapítvány közhasznú céljai a következők:

   1991. évi XX. tv. 121. § (a)-(b). pontja szerint kulturális tevékenység

   2011. évi CXC. tv. 4. §. (a), (c), (g)-(j), (n)-(p) pontja szerint nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

   2001. évi LXIV. tv. 5. § (1). pontja szerint  kulturális örökség védelme

 

Az alapítvány támogatására belföldi és külföldi természetes és jogi személyek, szervezetek pénzt utalhatnak át, ingatlant, továbbá más vagyonértékű dolgot, jogot vagy tevékenységet ajánlhatnak fel, engedhetnek át. Az alapítvány közcéljaira átadott pénzösszeg és a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke az erre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően levonható az adóalapból. Erről az alapítvány kezelői minden befizetés esetén igazolást állítanak ki.

            

 Szent Jozafát Alapítvány bankszámlaszáma: OTP Bank 11707024-20310459

 Szent Jozafát Alapítvány adószáma: 19672270-1-42

             

            Alapítvány címe: 1074 Budapest, Rózsák tere 10.

            Telefonszám: 1-322-4007

            E-mail cím: szentjozafat@gmail.com>

A beérkező hozzájárulásokat, adományokat hálásan köszöni az Alapítvány és az egyházközség!

Kiegészítő dokumentumok:

1. Rendelkezés az adó 1 százalékról:

Kérjük, támogassa adójának 1%-ával a Szent Jozafát Alapítványt és annak célkitűzéseit, valamint a Magyar Katolikus Egyházat!

 

A rendelkező nyilatkozat mintái az alábbi linkre kattintva tölthetőek le:

            Magyar Katolikus Egyház, Jozafát Alapítvány


2. Az Alaptívány közhasznúsági beszámolói évek szerint az alábbi helyről tölthetők le:

                            BESZÁMOLÓ 2014

                            BESZÁMOLÓ 2013

                            BESZÁMOLÓ 2012

 e-mail: info@gorkatpest.hu © szerkeszti: Ulicsák Szilárd 2013