1074 Budapest, Rózsák tere 10.

2021. 04. 18.

Templomunkban ismét nyilvánosan végezzük a szertartásokat. Szeretettel várjuk híveinket
a korábban megszokott rend alapján a közös imádságokra.

Pénteken Szent György nagyvértanú ünnepe van. A szertartásokat az ilyenkor szokásos
időpontokban végezzük.

A jövő vasárnapi perselyt a papnevelés szándékára küldjük be. A jövendő papság képzése
mindannyiunk közös célja, szándéka és érdeke.

Szeretettel ajánljuk a Görögkatolikus Szemle és Görögkatolikus Szemlélek legújabb
számát.

Görögkatolikus intézményeinknek a Tac Trading Kft 20 db ózongenerátort ajándékozott,
hogy a termek levegőjét és az ott található tárgyakat a vírustól és fertőzéstől megtisztítsuk. Így az
elmúlt héten a templomunkat és a sekrestyét is fertőtlenítettük.

Híveink számára is igényelhető a parókiánkon egy-egy ózongenerátor készülék egy napra,
amellyel – a fokozott óvintézkedéseket betartva – meg tudják tisztítani otthonuk levegőjét a
kórokozóktól.

Áldott vasárnapot kívánunk!

Káplár Márton s. lelkész
dr. Jaczkó Sándor parókus
dr. Lakatos Péter s. lelkész
Kaskötő Miklós diakónus

Minden jog fenntartva © Budapesti Görögkatolikus Parókia, 2023.

Cím: 1074 Budapest, Rózsák tere 10.  ¦  Telefonszám: +361 322-40072

0
Intézmények
0
Közösségek
0
Karitatív