1074 Budapest, Rózsák tere 10.

Dr. Jaczkó Sándor

Sándor atya egy tízgyermekes görögkatolikus papcsalád második gyermekeként született Kisvárdán 1977. július 30-án. Pannonhalmán folytatott középiskolai tanulmányai után Nyíregyházán kezdete el teológiai képzését. Negyedévesen került Budapestre, ahol a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán dr. Vanyó László professzor úr vezetésével szerezte meg patrológiai licenciátusát. Ezzel párhuzamosan a Kánonjogi Intézetben is befejezte tanulmányait. Virányi György atya idejében a központista kispapokkal rendszeresen kapcsolódott a Rózsák terei egyházközség szertartásaiba.

Keresztes Szilárd püspök 2002. augusztus 6-án Máriapócson pappá szentelte, egyúttal pedig Hajdúdorogi segédlelkésszé nevezte ki. Itt 2002 és 2006 között dr. Szavicskó György és Pásztor Bazil parókusok mellett mélyedhetett el a gyakorlati pasztorációban. Ezt követően Nyírlövőre került, ahol a hívek saját fiúkként fogadták, mivel édesapja itt volt parókus, amikor született. A gyakori családlátogatások, különösen is a betegek felkeresése során megfogalmazódott igény hatására elsőként indították el a görögkatolikus házisegítségnyújtó szolgálatot. Kispesten, a bazilita kötődésű egyházközségben szolgált 2011 és 2019 között. Ekkor védte meg doktori tézisét dr. Solymosi László akadémikus témavezetése valamint dr. Erdő Péter és dr. Szovák Kornél akadémikusok ajánlásával a Debreceni Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában.

Az egykori szórványhelynökség papjai Dr. Baán István helynök lemondása után a megüresedett tisztségre ajánlották. Kocsis Fülöp úr ezt a jelölést elfogadva nevezte ki a Budapesti Görögkatolikus Helynökség vezetőjének 2015-ben. Két évvel később püspök úr az Angliában élő magyar görögkatolikusok pasztorálására kérte föl, így havonta egy alkalommal Szent Liturgiát és katekézist tart számukra a londoni ukrán székesegyházban. 2017-től a főváros első görögkatolikus iskolájában, a Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolában (ma gimnázium és technikum) lelkiigazgatói feladatokat lát el. Kocsis Fülöp érsek metropolita atya 2019 nyarán nevezte ki parókiánkra.

Jelmondata:

„Ne félj, mert megváltottalak!” (Iz 43,1)

Minden jog fenntartva © Budapesti Görögkatolikus Parókia, 2021.

Cím: 1074 Budapest, Rózsák tere 10.  ¦  Telefonszám: +361 322-4007 ¦  Irodai nyitvatartás:Hétfőtől péntekig 9:00–11:00 és 15:00–18:00 

0
Intézmények
0
Közösségek
0
Karitatív